школярі-біженці

Willkommen in der Schule für ukrainische Kinder © dpa

Українські діти та підлітки звісно можуть ходити до школи у Бранденбурзі. Закон про освіту передбачає право кожного на відвідування школи.

Право відвідувати школу – навіть у разі призупинення обов’язкового навчання

Діти-біженці та молодь з України мають право відвідувати школу навіть у разі призупинення обов’язкового навчання.

 • Для дітей, які перебувають у центрі первинного прийому біженців Центрального управління у справах іноземців, обов’язкове навчання в школі призупиняється на перші три місяці після розміщення у центрі прийому біженців. У всіх містах з центрами первинного прийому біженців міністерство освіти вже в перші три місяці пропонує мовні курси за бажанням, також існують обов’язкові підготовчі групи, у разі перебування довше, ніж три місяці.
 • Обов’язкове навчання в школі призупиняється на шість тижнів (це стосується, зокрема, також осіб, що проживають у приватно наданих місцях тимчасового проживання) після розподілу або імміграції до районів та міст районного значення. 

Уроки, що проводяться українською мовою, або онлайн-навчання в українській школі не вважаються отриманням обов’язкової шкільної освіти

При зарахуванні українських дітей до німецьких шкіл пріоритетом вважається вивчення німецької мови та інтеграція в німецьку шкільну систему освіти. Участь в онлайн-уроках, що проводяться українськими школами (за українською програмою та/або за українськими підручниками), будуть вважатися як допоміжні або додаткові заняття. Таким чином, такі заняття не можна розглядати як отримання обов’язкової шкільної освіти в Німеччині. Для отримання обов’язкової шкільної освіти вимагається зарахування до німецької школи.

Діти з України матимуть можливість брати участь у спеціальних заняттях, що проводитимуться українською мовою. До кінця 2021/2022 навчального року ці заняття можуть бути розширені до 20 академічних годин на тиждень. За необхідності, тобто після закінчення обов’язкового шкільного навчання, такі заняття можуть бути враховані як обмежений у часі факультатив до кінця навчального року для звільнення від обов’язкового шкільного навчання через державний орган з питань шкільної освіти.

Якщо учням надається можливість брати участь в українських онлайн-уроках, ця виняткова можливість діє не довше, ніж протягом перехідного періоду (тобто до кінця поточного навчального року), а також надається тим учням, обов’язкове навчання в школі яких більше не є призупиненим в межах можливого тимчасового звільнення від обов’язку відвідувати школу відповідальним державним органом з питань шкільної освіти.

Зарахування до школи (загальні підстави)

При розподілі дітей-біженців до освітніх закладів і класів враховується їх вік, попередня історія навчання в освітніх закладах та володіння ними німецькою мовою. Під час проведення особистої співбесіди між керівництвом школи, законними опікунами та дитиною/підлітком, яка може за необхідності відбутися за присутності осіб, які володіють німецькою та рідною мовою біженців, керівництво школи попросить батьків надати довідки або інші документи про освіту дитини та, якщо вони не будуть надані, запитає про клас, в який ходила дитина до цього, рівень володіння нею німецькою мовою, та запросить надання шкільного атестата за наявності. Керівництво школи на основі результатів співбесіди та наданих документів приймає рішення про зарахування дитини у відповідний клас та на навчальний курс, а також про надання додаткових освітніх можливостей (підготовчі групи, спеціальні (корекційні) курси, викладання уроків рідною мовою, складання тесту на володіння мовою).

За визнання документів про освіту відповідає Відділ визнання документів землі Бранденбург при Державному органі з питань освіти м. Котбус.
> Визнання документів про освіту в землі Бранденбург

Реєстрація в школі – необхідні документи та обстеження

Pеєстрація учня відбувається безпосередньо в школі, що знаходиться найближче до вашого місця проживання, або в школі (наприклад, початковій школі), яка відноситься до того шкільного району, що і ваше місце проживання.
> Пошук школи: Школи у Бранденбурзі

Для реєстрації в державній школі заповняється така форма:
> Реєстрація в школі (іноземних) учнів

У разі відвідування приватної школи ви повинні укласти договір з відповідним утримувачем такої школи.

Зарахування до школи відбувається з урахуванням кадрових, організаційних та матеріальних можливостей школи. Якщо певна школа не має змоги прийняти дітей та підлітків, відповідальна шкільна влада подбає про прийом до іншої школи в регіоні.

Підставою для вступу до школи є:

 • зазвичай, свідоцтва з Батьківщини,
 • довідка про проходження медичного огляду (згідно зі ст. 37 порівняно зі ст. 45 Закону про школи Бранденбурга та ст. 4, п. 5 Постанови про початкову школу),
 • справа дитини з центру первинного прийому біженців, у разі наявності.

Шкільний медичний огляд
Відповідно до Пункту 1 Розділу 37 Бранденбурзького Закону «Про школи» перед першим зарахуванням до школи необхідно врахувати таке: «Перед початком обов’язкового навчання в школі всі діти зобов’язані пройти шкільний медичний огляд, який проводиться органами охорони здоров’я, та скласти тест на володіння мовою перед зарахуванням на навчальний рік. Діти та молодь, які вперше починають навчання в школі протягом року, окрім як зарахування до першого класу, зобов’язані пройти шкільний медичний огляд і скласти тест на володіння мовою тільки в тому разі, якщо вони до цього не відвідували державну або приватну школу в Федеративній Республіці Німеччина.»

Під час проведення шкільного медичного огляду приділяється увага, зокрема, відповідності фізичного, моторного та розумового розвитку дитини її віку, а також її мовного розвитку, і цей огляд проводиться відповідальними органами охорони здоров’я. Якщо шкільний медичний огляд переноситься у зв’язку з перевантаженістю органів охорони здоров’я або у зв’язку з короткочасним розподілом дітей у регіони, у виняткових випадках можливо перенести проведення шкільного медичного огляду на певний невеликий період часу навіть після тимчасового зарахування до школи.

Первинний огляд
Рекомендується пройти первинний медичний огляд. Цей огляд не прирівнюється до шкільного медогляду. Первинний огляд необхідний для виявлення потенційної наявності інфекційних захворювань та визначення отриманих щеплень дітьми-біженцями. Міністерство охорони здоров’я (MSGIV) рекомендує біженцям, які проживають в приватно наданому житлі, і відповідно не підлягають обов’язковому первинному медогляду ані в центрі первинного прийому біженців Центрального управління у справах іноземців, ані внаслідок розміщення в гуртожитку, добровільно пройти первинний огляд.Цей огляд можна здійснити в 30 лікарнях у Бранденбурзі:
>
Початковий огляд: клініки, що проводять первинний огляд

Міністерство освіти Німеччини (MBJS) настійно рекомендує пройти учням первинний огляд перед зарахуванням до школи, але на додаток до положень про зобов’язання наявності щеплень проти кору, зверніть увагу на таке:

«Ненадання документів на підтвердження проходження огляду не впливає на право обов’язкового відвідування школи та на обов’язок відвідувати школу. Учні повинні відвідувати школу, навіть якщо не було надано жодних підтвердних документів відповідно до Пункту 9 Розділу 20 «Закону про
> Циркулярна настанова 2/22 (RS 2/22) – Підтвердження згідно з Пунктами 9 та 10 Розділу 20 «Закону про профілактику та боротьбу з інфекційними захворюваннями» щодо достатнього вакцинаційного захисту від кору школярів від 24 січня 2022 р. 

Пункт 1 Розділу 19 «Закону про профілактику та боротьбу з інфекційними захворюваннями» також зазначає, що департамент охорони здоров’я надає консультації та обстеження на туберкульоз або забезпечує їх отримання у співпраці з іншими медичними установами.

Відповідно до Пункту 1 Розділу 36 «Закону про профілактику та боротьбу з інфекційними захворюваннями» школи зобов’язані визначати внутрішні процедури дотримання санітарно-епідеміологічних заходів щодо профілактики інфекційних захворювань та планів боротьби з ними. Школи повинні також дотримуватись загальних рамкових планів боротьби з інфекційними захворюваннями та адміністративних положень про функціонування шкіл. Учні із симптомами інфекційного захворювання, як правило, не можуть відвідувати уроки або їх треба буде негайно забрати зі школи.

У школі: Основні заняття – підготовчі групи – допоміжні курси

Українських дітей і молодь приймають до звичайних класів. Якщо такі діти мають недостатній рівень володіння німецькою мовою, вони отримуватимуть відповідну підтримку:

 • Підготовча група: Заняття в підготовчих групах мають на меті насамперед інтенсивне вивчення німецької мови, навичок письма та підготовки до повноцінної участі в звичайних заняттях.
 • Допоміжні курси: Навчання на допоміжних курсах зазвичай має на меті подальший розвиток навичок володіння німецькою мовою. Крім того, після здобуття відповідного прогресу у вивченні німецької мови, ці заняття також можна використовувати для того, щоб підтягнути знання з певних предметів, які викладаються у школі.

Керівництво школи самостійно визначає тривалість проведення занять у підготовчій групі та допоміжних курсів у розкладі занять школи виходячи із кадрового та організаційного ресурсу школи. Слід також мати на увазі, що заняття в таких групах або на таких курсах можуть проводитися тільки в одній із шкіл, яка охоплюватиме також учнів із інших шкіл, що потребуватиме також забезпечення відповідного шкільного транспорту.

Діти та молодь з особливими потребами та які потребують додаткової підтримки у навчанні

Українські учні з особливими потребами / які потребують додаткової підтримки у навчанні повинні спочатку зареєструватися в регіональній початковій школі, середній загальноосвітній школі або закладі професійної (професійно-технічної) освіти або звернутися до приватної школи.
> Відповідно до інформації, викладеної у додаткових брошурах (обов’язкова шкільна освіта, зарахування, навчання, підтримка та інтеграція іноземних учнів)

Пріоритет: школи, де проводяться спільні уроки або надається спільне навчання
Батьки українських учнів з особливими потребами / які потребують додаткової підтримки у навчанні повинні насамперед розглядати можливість їх зарахування до загальноосвітніх шкіл, де проводяться спільні уроки або надається спільне навчання. У першу чергу це учні, щодо яких підозрюють наявність особливих потреб у наданні підтримки в навчанні або в емоційному та соціальному розвитку. Якщо адміністрація школи під час реєстрації дитини підозрюватиме наявність у дитини особливих потреб / необхідності додаткової підтримки в навчанні, може вимагатися подальша координація дій з державним органом з питань шкільної освіти для створення необхідних умов навчання.

Зарахування: спеціальні (корекційні) школи
Українські учні з особливими потребами / які потребують додаткової підтримки у навчанні можуть бути в окремих випадках прийняті до спеціальної (корекційної) школи на 2021/22 навчальний рік за погодженням з відповідальним державним органом з питань шкільної освіти. Прийом учня до спеціальної (корекційної) школи здійснюється за заявою батьків або після проведення з ними співбесіди та з урахуванням їх побажань, шляхом отримання листа від відповідального державного органу з питань шкільної освіти за умови, що підозрювана наявність особливих освітніх потреб буде підтверджена після завершення процедури спеціального освітнього оцінювання, що має бути розпочато невідкладно.

Регіональний відповідальний державний орган з питань шкільної освіти здійснює контроль та надає допомогу в створенні необхідних умов для навчання дитини виходячи з її потреб в отриманні підтримки в навчанні, які зафіксовуються у спеціальній формі за результатами консультативної співбесіди.

Учні, щодо яких існує підозра існування особливих потреб / необхідності надання допомоги у навчанні, зокрема, у таких профілях підтримки, як «зір», «слух» та «фізичний і моторний розвиток», можуть бути прийняті до таких регіональних закладів:

 • Школа «Марі-унд-Герман-Шмідт», школа із спеціальною освітньою підтримкою дітей з вадами зору в м. Кенігс-Вустерхаузен
 • Школа «Вільгельм-фон-Тюрк» для дітей з особливими потребами та вадами «слуху» і «мовлення» в м. Потсдам
 • Початкова школа та школа для дітей з особливими потребами «Баугаус» зі спеціальним освітнім акцентом на «фізичний та моторний розвиток» в м. Котбус

Учні з України, щодо яких існує підозра існування особливих потреб / необхідності надання допомоги у навчанні за профілем підтримки «розумовий розвиток», а також учні з тяжкими множинними вадами можуть бути зараховані за рішенням відповідального державного органу з питань шкільної освіти до однієї з державних спеціальних шкіл, що спеціалізуються на профілі підтримки «розумовий розвиток».

Також для підтримки таких учнів у школах можуть бути залучені українські педагогічні спеціалісти.

Прийом до 1 класу – 30 вересня

Згідно з положенням про регулювання ключових часових вимог, усі діти, яким виповниться 6 років до 30 вересня, повинні почати відвідувати школу 1 серпня того самого календарного року (Розділ 37 Бранденбурзького закону «Про школи»). 

Діти, яким виповниться шість років у період з 1 жовтня по 31 грудня, також можуть бути прийняті до школи за бажанням батьків. В обґрунтованих виняткових випадках діти, яким виповниться шість років після 31 грудня, але до 1 серпня наступного року, з 1 серпня також можуть бути прийняті до школи.

Відповідно до Пункту 2 розділу 51 Бранденбурзького закону «Про школи» директор може за проханням батьків відкласти зарахування дитини шкільного віку до школи на навчальний рік, якщо батьки мають обґрунтовані підстави вважати, що дитина не зможе успішно відвідувати заняття протягом такого року. Таке рішення приймається після огляду дитини шкільним лікарем та проведення консультацій з керівництвом школи.

Зарахування до І ступеня середньої освіти (з 7 по 10 клас)

Як правило, учні зараховуються до класу (звичайного класу) того року навчання, який відповідає їхньому віку та попередній освіті. Якщо факт отримання попередньої освіти для вступу в клас відповідного року навчання викликає сумнів, зокрема внаслідок ненадання документів про відвідування дитиною школи до цього, таку дитину можуть розподілити у клас на один навчальний рік нижче після вислуховування пояснень батьків, за умови, що це не передбачатиме переходу на рівень початкової освіти. В такому разі також враховуються педагогічний рівень класу, що приймає таку дитину, та різниця у віці.

Для вступу дитини до гімназії, проходження нею передбаченого навчального курсу та отримання нею атестата про отримання повної середньої освіти, який дає право на вступ до ВНЗ, учень повинен мати достатній рівень володіння німецькою мовою та вивчити дві іноземні мови на додаток до німецької. Одна із іноземних мов може бути замінена на рідну (українську) мову за умови складання тесту на володіння нею.

 

Зарахування до 10 класу

Зарахування до 10 класу можливе тільки за умови підтвердження відповідності вимогам отриманого свідоцтва про закінчення навчання в школі / атестата про неповну середню освіту. Український шкільний атестат за 9 клас прирівнюється до свідоцтва про закінчення навчання в школі (атестата про неповну середню освіту), але він повинен бути офіційно визнаним.

Що робити, якщо у вас немає документа про освіту
Визнання документів про освіту необхідне для:

 • Зарахування до 10 класу
 • Зарахування на закладів професійної (професійно-технічної) освіти
 • Зарахування до старших класів

Якщо ви не можете надати визнаний документ про освіту, оскільки не встигли завершити процедуру його визнання, можливе умовне зарахування на підставі наданих особових даних та пояснень від батьків. Якщо у вас немає документів про освіту (наприклад, вони були втрачені під час евакуації), ви повинні самостійно дізнатися, які є варіанти для біженців щодо отримання документів на підтвердження втрачених документів про освіту від українських органів освіти.

Можливості отримання професійної (професійно-технічної) освіти для молоді з українськими шкільними атестатами

Зазвичай зарахування до закладу професійної (професійно-технічної) освіти / центру професійного навчання (Oberstufenzentrum або «OSZ») відбувається за умови завершення обов’язкової програми тривалістю 10 класів у Бранденбурзі.

З огляду на діючу в Україні шкільну систему (коли перший шкільний атестат молодь отримує після закінчення 9 класу), вступ до закладів професійної (професійно-технічної) освіти / центру професійного навчання (OSZ) також можливий за умови наявності цього першого українського шкільного атестата (який видається після 9 класу). Конкретні умови зарахування до центру професійного навчання та на відповідний професійний навчальний курс залежить від професійних прагнень особи та пов’язаної з цим професійної підготовки. Обов’язковою умовою для відвідування закладу професійної (професійно-технічної) освіти є укладення договору про професійне навчання. Детальнішу інформацію ви можете отримати у центрі професійного навчання.
> професійне училище / центр професійного навчання


Зарахування до ІІ ступеня середньої освіти (з 11 по 13 клас)

При зарахуванні до старших класів гімназії розрізняють зарахування на вступний та кваліфікаційний етапи:

Вступний етап

 • Визнання українського шкільного атестата як атестата про повну середню освіту з правом відвідування старших класів гімназії
 • До кінця вступного етапу необхідно надати підтвердження достатнього рівня володіння німецькою мовою, яке вимагається для успішної участі у навчальному процесі.
 • Вибір іноземної мови
  • Підтвердження вибору двох іноземних мов
  • Підтвердження вибору іноземної мови та заміна іноземної мови через складання тесту на володіння рідною мовою (українською), що проводиться відповідно до Розділу 9 Пункту 1 Положення про інтеграцію іноземних учнів до загальноосвітніх шкіл та закладів професійної (професійно-технічної) освіти та про призупинення обов’язкового шкільного навчання (Постанова про інтеграцію та призупинення обов’язкового шкільного навчання), повинно бути завершеним на момент початку вступного етапу
  • Підтвердження вибору іноземної мови та вибір нової іноземної мови протягом вступного етапу та продовження до завершення кваліфікаційного етапу

Кваліфікаційний етап

 • Підтвердження достатнього рівня володіння німецькою мовою для успішної участі у навчальному процесі (вимагається володіння мовою на рівні В1 або В2)
 • Вимоги щодо іноземних мов:
  • Підтвердження вибору двох іноземних мов
  • Підтвердження вибору іноземної мови та заміна іноземної мови через складання тесту на володіння рідною мовою (українською), що проводиться відповідно до Розділу 9 Пункту 1 Положення про інтеграцію іноземних учнів до загальноосвітніх шкіл та закладів професійної (професійно-технічної) освіти та про призупинення обов’язкового шкільного навчання (Постанова про інтеграцію та призупинення обов’язкового шкільного навчання), повинно бути завершеним на момент початку вступного етапу
  • Підтвердження вибору іноземної мови та вибір нової іноземної мови протягом вступного етапу та продовження до завершення кваліфікаційного етапу

> Положення про інтеграцію іноземних учнів до загальноосвітніх шкіл і закладів професійної (професійно-технічної) освіти та про призупинення обов’язкового шкільного навчання

Доступ до шкільної хмари зберігання та обробки даних Бранденбургу

Усі учні повинні зареєструватися за допомогою електронної пошти, щоб отримати доступ до шкільної хмари зберігання та обробки даних Бранденбургу. Багато шкіл надають для цієї мети внутрішні шкільні електронні адреси. Якщо школа не може надати внутрішні шкільні електронні адреси, українські учні можуть використовувати власну електронну пошту. При цьому українські школярі не мають жодних особливих умов щодо процесу реєстрації.

Ноутбуки для школярів

Близько 23 мільйонів євро з рятувального фонду коронавірусу було виділено для придбання гаджетів для всіх шкіл Бранденбурга. Ці пристрої служать для підтримки шкільної влади, щоб максимальна частина учнів могла брати участь в онлайн уроках вдома, оскільки з точки зору шкіл існує особлива потреба компенсувати соціальний дисбаланс, який загрожує досягненню цілей уроку. Тому ці гаджети можуть бути також передані українським школярам.

Кількість пристроїв, що можуть бути придбані шкільною владою, оцінюється в 28 500 штук. Реалізація здійснюється через «Директиву MBJS щодо оснащення шкільної адміністрації цифровими мобільними пристроями, пов’язаними зі школою».

З 1 червня 2022 року українські біженці також отримують пільги згідно SGB II та SGB XII (постанова федерального та державного значення).

Харчування у школі

Організації з утримання шкіл, за погодженням зі школами, повинні забезпечувати можливість учням загальноосвітніх шкіл до 10 класу та шкіл повного дня отримувати гарячий обід за адекватною ціною в навчальні дні, окрім суботи. Це необхідно для того, щоб учні мали можливість брати участь у забезпеченні дітей молоком (Бранденбурзький закон про школи, Розділ 113).

Дорога до школи – шкільний транспорт

Порядок роботи шкільного транспорту відноситься до відповідальності органу, який забезпечує його утримання, тобто органів району та міст районного значення.

Шкільні канікули в Німеччині відрізняються від канікул в Україні

Учні, які проживають у Бранденбурзі, повинні проходити обов’язкове шкільне навчання в Бранденбурзі. Таким чином, застосовуються Бранденбурзькі правила надання канікул і 2021/2022 навчальний рік закінчується в останній день навчання 6 липня 2022 року.


Наймання на роботу українських вчителів

Ми щиро вітаємо та заохочуємо отримання заяв про прийом на роботу від українських вчителів та інших освітніх працівників. Під час наймання на роботу в школі ми поділяємо кандидатів на такі категорії

 • Вчителі,
 • Вчителі для викладання рідною мовою або
 • інші педагогічні працівники (наприклад, які недостатньо володіють німецькою мовою).

> Ми будемо раді українським вчителям

Українські вчителі з достатнім знанням німецької мови повинні подавати свої заявки онлайн за посиланням:
> https://afm.brandenburg.de/intelliform/forms/mbjs/mbjs/bov/index,

Вимагається надання таких документів/інформації:  

 • Дозвіл на роботу (або тимчасове посвідчення на легальне перебування у країні, поки у вас немає підтвердженого правового статусу)
 • Резюме
 • Довідка про наявність щеплення проти кору
 • Посвідчення особи (копія офіційного документа, що посвідчує особу)
 • Документи про освіту (за можливості – інші достовірні підтвердження необхідної кваліфікації шляхом надання довідки про освіту та попередній досвід роботи, які повинні бути підкріплені (цифровими) документами, наскільки це можливо) – для присвоєння вищої категорії, ніж передбаченої для групи 10 TV-L заробітної плати, вимагається підтвердження кваліфікації; також можливе ретроспективне (коригувальне) присвоєння категорії за умови надання підтверджень пізніше).
 • Володіння мовою

Крім того, при прийомі на роботу також необхідно надати такі документи/заяви:

 • Розширена довідка про несудимість (також офіційно вимагається у разі виходу на роботу як вчителя на заміну)
 • Анкета добровільного надання інформації про попередні судимості / незакриті кримінальні провадження
 • Інформація та заява про вірність конституції
 • Заява про присвоєння рівня (відповідна інформація про попередні періоди працевлаштування)

Інформація про подання вищезазначених заяв на отримання або про отримання дозволів на викладання також враховуються щодо вчителів, які працевлаштовуються у приватні школи.

Заяви про прийом на роботу як інших педагогічних працівників повинні подаватися безпосередньо до державних органів з питань шкільної освіти. Такі особи повинні подавати такі самі підтвердні документи, що й вчителі. Залежно від кваліфікації особи розрахунок заробітної плати здійснюється за категоріями S 8a TV-L або S 8b TV-L.
> Державний орган з питань шкільної освіти – нагляд за шкільною освітою


Organigramm / Anschrift

Organigramm

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
Heinrich-Mann-Allee 107 (Haus 1/1a)
14473 Potsdam
Anfahrt

Twitter